Onsdagsbönen

Tanken med Onsdagsbönen är att troende, en gång i veckan, i varje stad och på varje plats, ska be samtidigt för sina bostadsorter. Därför vill vi uppmuntra dig att ta dig tid att be på onsdagarna för orten där du bor. Vi ber kl. 19.00-20.00.

Gud kan förändra situationen på din ort, men det sker genom bön.

 

Annonser