Tisdagsbönen

Varje tisdag, från kl. 21.00 och en stund framåt, ber vi för Sverige.
Var och en ber där han/hon befinner sig, och under valfri tid.

Annonser