Bön i ett ackord

Den helige Ande, Hjälparen, kom på pingstdagen

Apg 2:1-4
1 När pingstdagen hade kommit var de alla samlade.
2 Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt.
3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem.
4 Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.

På pingstdagen skedde något som skulle komma att påverka alla troende i alla tider. Den helige Ande föll.

Den helige Ande hade blivit utlovad

Den helige Ande skulle komma när Jesus hade lämnat jorden och återvänt till Fadern.

Joh 16:7
Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er.

Den helige Ande kom för att människor skulle bli frälsta

Den helige Ande kom för att vi ska få kraft, och för att vi ska bli vittnen.

Apg 1:8
Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

Den helige Ande har många uppgifter, men framför allt kom han för att människor ska bli frälsta. Direkt när han kom blev 3000 människor frälsta.

Apg 2:37-38, 41
37 När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad skall vi göra?”
38 Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.

41 De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen.

Samma ackord

King James bibel har en intressant tolkning av Apg 2:1.

Apg 2:1 (KJV)
And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.

Det står att de var i samma ackord.

Ett ackord är toner som har en inbördes harmoni

Om man trycker ner flera tangenter samtidigt på ett piano, så låter det antingen bra eller dåligt beroende på om tonerna har rätt relation till varandra eller inte. Där tonerna är i harmoni med varandra bildas ett ackord.

Ett ackord på ett piano, eller något annat musikinstrument, låter vackert. Men om det inte är ett ackord, dvs. där det inte finns harmoni mellan tonerna, kan det istället låta som ett skrammel.

Vi behöver sträva efter att komma i samma ackord

Precis som tonerna behöver vara i harmoni med varandra för att det ska bli ett ackord, behöver vi troende ha rätt relation till varandra. Rätt harmoni mellan oss troende kommer inte bara så där, utan vi behöver arbeta på det. Vi ska se på några förutsättningar.

Vi behöver bära de svagas svagheter

Rom 15:1
Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva.

Församlingen består av människor som inte är färdiga, och för att skapa enhet och harmoni behöver vi kunna hantera varandras svagheter. Guds ord säger faktiskt att de starka är skyldiga att bära de svagas svagheter.

Vad innebär det att bära varandras svagheter? Framför allt innebär det att stå ut med dem som inte har samma seger som vi har. Vi kan ha kommit olika lång på olika område, och den som har kommit längre på ett område får inte förakta eller kontrollera den som inte har kommit lika långt.

Vi behöver vara fokuserade på det som bygger upp

Rom 15:2
Var och en av oss skall tjäna sin nästa, till hans bästa och hans uppbyggelse.

Förakt och vrede bygger inte upp, utan sådant bryter ner. Vi kan reagera köttsligt när människor i vår närhet gör fel, men då bygger vi inte upp dem. För att vi ska bli ett ackord, komma i harmoni med varandra, behöver vi tjäna varandra till vars och ens bästa så att vi blir uppbyggda.

Vi ska bära varandras synder till Gud i bön

1 Joh 5:16
Om någon ser sin broder begå en synd som inte är till döds, skall han be, och Gud skall ge liv åt honom …

När vi ser någon synda säger Guds ord att vi ska be. Gör vi det har vi ett löfte att Gud ska ge liv åt den som har syndat.

Vilken skillnad i harmoni det blir om vi har nöd för varandra och ber, jämfört om vi dömer och förtalar den som handlat fel. I det senare fallet blir det inte harmoni, utan bara skrammel.

Förlåtelse banar väg för enhet

Kol 3:13
Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra.

Förlåtelse är inte bara absolut nödvändig för att vi själva ska bli förlåtna. Förlåtelse skapar också harmoni.

Helgelse för att komma i samma ackord

För att det vi ska bli ett ackord behöver den helige Ande få göra sitt verk i oss. Det handlar helt enkelt om helgelse.

Kol 3:5-8
5 Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan.
6 Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn.
7 Bland dem vandrade också ni en gång, då ni levde i dessa synder.
8 Men nu skall också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar.

Kol 3:12-13
12 Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.
13 Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra.

Där Guds kärlek får råda blir det enhet

Kol 3:14
Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet.

Enl. Rom 5:5 utgjöts Guds kärlek inom oss när den helige Ande flyttade in i oss. Vi har alltså Guds kärlek. Frågan är om den får flöda ut från oss! Får den det blir vi ett ackord.

Det måste till en överenskommelse för att det ska bli enhet

Både min fru och jag fick var för sig tilltal från Gud att vi var tänkta för varandra. Men trots att det var Guds plan att vi skulle bli man och hustru så behövde vi gensvara till Gud och till varandra, annars hade det inte blivit något äktenskap. Det är samma sak i församlingen. Gud har satt ofullkomliga människor tillsammans, men vi behöver gensvara till varandra som våra bröder och systrar. Först då blir vi ett ackord.

På pingstdagen var de troligen samlade i bön

Apg 2:1
När pingstdagen hade kommit var de alla samlade.

Varför var de samlade på pingstdagen? De bad troligen.

Apg 1:14
Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria, och vidare hans bröder.

King James bible sager “These all continued with one accord in prayer and supplication …

De var i ackord med varandra, och de bad.

Enhet och bön förlöser den helige Ande

Låt oss se igen på vad som hände på pingstdagen.

Apg 2:1-4
1 När pingstdagen hade kommit var de alla samlade.
2 Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt.
3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem.
4 Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.

Apg 2:1 (KJV)
And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.

När de var i ackord med varandra och bad, kom den helige Ande.

Låt oss nu se på ett annat tillfälle när man var i ackord med varandra och bad. Det handlar om när Petrus och Johannes hade gripits och hotats av Stora rådet.

Apg 4:23-24,31
23 Sedan de hade blivit frigivna, gick de till sina egna och berättade allt vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem.
24 När de hörde det, ropade de endräktigt till Gud och bad: ”Herre, du som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem,

31 När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.

Apg 4:24 (KJV)
And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord

Ser du att de var i ett ackord? Vad hände? Den helige Ande manifesterade sig starkt.

Ödmjukhet och bön leder till helande för landet

2 Krön 7:14
men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.

Det finns helande för Sverige, och det finns helande för din ort, men det krävs att vi ödmjukar oss och ber utifrån harmoni med varandra. Mänsklig förmåga kan inte förändra vårt land, men den helige Ande kan göra det.

För att vi ska få se förändring i vårt land, och på våra bostadsorter, behöver vi alltså vara i ackord med varandra. Ekumenik kan inte åstadkomma detta, utan det krävs Andens enhet. Vilken är då skillnaden? Ekumenik är som när man spelar olika toner tillsammans utan inbördes harmoni. Det bara skramlar. Andens enhet däremot, dvs. lyhördhet och lydnad för den helige Ande, skapar en ljuvlig gemenskap som förlöser Guds mirakler.

Är du villig att arbeta på enhet bland Guds folk?

Det börjar inte med Sverige. Det börjar inte ens med din ort. Det börjar med dig! Är du villig att göra allt för att det ska bli ett ackord?

Mat 18:19
Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen.

Det ord i grundtexten som här har översatts ”kommer överens” är grekiskans sumphoneo (jfr. symfoni).

Vill du vara med och skapa en symfoni i Kristi kropp, en symfoni som förlöser den helige Andes kraft till förändring av vårt land?

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s