Bön (1)

Gud njuter av våra böner

Ords 15:8
… de rättsinnigas bön behagar honom

Levande Bibeln uttrycker det som att Gud njuter av sitt folks böner. Vi skulle egentligen inte behöva ytterligare motivation för att be. Det borde vara tillräckligt att vi vill behaga Gud.

När Gud agerar på jorden så gör han det via människor och deras bön

Det är oerhört viktigt att vi får klart för oss hur viktiga våra böner är. Vi ska se på några exempel på hur Gud tydligt väljer att agera genom människor i stället för ett direkt ingripande.

Det första exemplet är att Gud valde att bli människa för att försona oss med sig själv.

Rom 5:15
Dock är det inte med nåden som med syndafallet. Ty om de många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd

… genom en enda människas nåd …”. Gud måste bli människa för att återlösa mänskligheten.

Låt oss nu se på den bön som Jesus lärde lärjungarna att be.

Matt 6:9-10
9 Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn.
10 Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.

Gud vill att hans vilja ska ske på jorden, eller hur? Ändå uppmanas vi att be att hans vilja ska ske.

Matt 6:11
Ge oss i dag vårt bröd för dagen

Gud är vår försörjare, eller hur? Ändå uppmanas vi att be om vårt bröd för dagen.

Matt 6:8
… Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det

Gud känner till våra behov innan vi ber. Det skulle vi behöva bli mycket mer medvetna om. Hur ofta förklarar vi inte våra problem för Gud, medan han redan känner till dem? Men trots att Gud vet om problemen i förväg, så säger Jesus ändå att vi ska be.

Låt oss nu se på en annan uppmaning till bön som Jesus gjorde.

Matt 9:38
Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd

Vill inte skördens Herre sända arbetare? Självklart vill han det. Bibeln säger att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Ändå ska vi be om skördearbetare.

Vi ska också hämta ett exempel från GT.

1 Kon 18:1
En lång tid därefter, på tredje året, kom HERRENS ord till Elia. Han sade: ”Gå och träd fram inför Ahab, så skall jag låta det regna på jorden.”

Elia hade på Guds befallning bett att det inte skulle regna, och det blev så. Nu tänkte Gud sända regn igen. Lägg märke till att beslutet att det skulle regna var Guds. Ändå läser vi att Elia fick be sju gånger för att det skulle regna. (1 Kon 18:41-45)

Även Jesus måste be

Apg 13:33
det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus träda fram, så som det är skrivet i andra psalmen: Du är min son, jag har i dag fött dig

Enligt ovanstående bibelvers handlar Ps 2 om Jesus.

Ps 2:7-8
7 Jag vill kungöra Herrens beslut. Han sade till mig: ”Du är min Son, jag har i dag fött dig.
8 Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom.

Jesus måste begära jorden som egendom av Fadern. Ändå var Jesus Guds son och hade varit med att skapa jorden. Om nu Jesus måste be om det självklara, varför skulle inte vi behöva det?

Glädje och bön

Jes 56:7
… Jag skall ge dem glädje i mitt bönehus …

Gud ger oss glädje när vi ber. Gud blir glad när vi ber, och han gör oss glada. När vi är missmodiga vill vi ofta inte be, men bön är verkligen rätt väg för att få glädjen tillbaka.

En annan viktig sak ang. bön och glädje gäller dem som står i förbönstjänst. Det är lätt att en bönebörda tynger ner en förebedjare. Glädje från Gud är ett beskydd för att inte gå för långt in i nedtyngdhet.

Fienden vill stjäla bönesvaret

Fienden vet att Gud vill ge oss bönesvar. Därför försöker den onda andevärlden stjäla det innan det har manifesterat sig. Vi kan bli bestulna om vi tar till oss tankar på att ge upp, att sluta be, och att få oss att klaga och tala tvivel, i stället för att be.

Svaret på felaktig behandling är bön

Matt 5:44
Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er

Som troende får vi möta förföljelse. Då uppmanar oss Jesus att be för dem som förföljer oss. Varför gör han det? Jo, Gud vill förändra dem som förföljer oss, men han gör ingenting om vi inte ber!

Bön i tro, inte i fruktan

Mark 11:24
Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert

Hur många gånger har vi inte bett utifrån fruktan att något hemskt ska hända? Men vi behöver i stället be i tro, dvs. i tillit till Gud. Vi kan veta att Gud ALLTID vill oss det bästa, och redan har den bästa lösningen på alla våra problem, och vi kan förlösa Guds lösning genom att be om den. Det finns ingen plats för fruktan i det.

Uthållig bön

En annan viktig sak när det gäller bön är insikten om att vi behöver vara uthålliga. Vi ska se på två exempel från bibeln på uthållig bön.

Elia måste be sju gånger om det regn Gud hade bestämt skulle komma (1 Kon 18:41-45). Vi kan tycka att det borde ha räckt med en bön, eftersom det var Guds idé med regnet, men så var det alltså inte.

Daniel fick be i tre veckor (Dan 10:12-13). Ängeln, som slutligen kom till honom, berättade att hans bön varit hörd från början och att Gud omedelbart hade sänt honom med svaret. Ändå dröjde det tre veckor, pga. av motstånd från den onda andevärlden.

Vi ska också se på ett känt bibelställe, nämligen Matt 7:7-8.

Matt 7:7-8
7 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.
8 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Visst verkar det enligt detta bibelställe som att vi bara behöver be, så ska vi få? Det är sant att det är så, men grundtextens grammatik ger oss ytterligare en sanning. Ordet ”bed” har verbformen presens particip, och det anger att det handlar om bön utan uppehåll, dvs. pågående bön. Bibeltexten säger alltså att om vi ber, och håller på att be tills vi ser svaret, då ska vi få.

Bön i Jesu namn

Joh 14:13
Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen

Vad är bön i Jesu namn? Att vi lägger till ”i Jesu namn” i slutet på vår bön? Visst ska vi göra det, men bön i Jesu namn är egentligen bön i tro på hans delegerade auktoritet. Vi ber alltså samtidigt som vi vet att vi är Jesu ambassadörer här på jorden.

Bön i Jesu namn är däremot inte att ideligen upprepa namnet Jesus, eller ordet Herre, i bönen. Det finns en inlärd tradition att be ungefär enligt följande: ”Herre, jag ber dig, Herre, att du, Herre, ska göra, Herre, så att, Herre, det blir bra, Herre.”
Om du kom till mig och sa ”Lars Erik, jag vill, Lars Erik, att du, Lars Erik, ska hjälpa mig, Lars Erik, så att, Lars Erik, det blir bra, Lars Erik”, då skulle jag börja undra hur det står till med dig. På samma sätt vill Gud att du ska tala med honom på ett naturligt sätt i dina böner.

Önskan förverkligas genom bön

Gud önskar, och du kanske önskar, men det förverkligas inte utan bön. Låt dig inte luras att tro att behovet i sig ska få Gud att agera. Gud agerar som svar på bön!

Att ”önska” Jerusalem frid

Ps 122:6
Önska Jerusalem frid! …

King James Bible säger: Pray for the peace of Jerusalem

Vi behöver ha en önskan att Jerusalem, och hela Israel, ska få uppleva frid, dvs. shalom. Men önskan måste omsättas i bön!

Bönens hus

Matt 21:13
och sade till dem: ”Det är skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste.”

Vad är ett rövarnäste? Det är en boning för tjuvar. Församlingen ska vara ett bönens hus, men om vi inte ber tillåter vi tjuvar, dvs. den onda andevärlden, att finnas där.

Gud söker efter dem som vill ställa sig i gapet för landet

Hes 22:30-31
30 Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen.
31 Därför utgjuter jag min vrede över dem …

Gud utgöt inte sin vrede utan att först ha sökt efter någon som kunde ha förhindrat det genom bön. Gud väntar på våra ”räddningsböner” för vårt land!

Till sist

Låt oss be Gud om förlåtelse för alla gånger vi missat att be, och för att vi inte har bett i tro, och låt oss överlåta oss till att i fortsättningen agera i bön för oss själva, för andra, och för vårt land!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s